Kvalitet

Kvalitetsarbetet är en viktigt del hos oss på Nya Golvvårdaren. Vi vet att nöjda kunder är grundstenen i vår verksamhet och därför är det viktigt för oss att alltid leverera högsta kvalité i alla våra uppdrag, stora som små.

Genom ständig vidareutveckling av våra medarbetare och kontinuerlig kontakt med våra kunder har vi genom året tagit fram ett tjänsteerbjudande som håller en hög standard och som vi är stolta över.

Utöver detta arbetar vi löpande med miljöförbättrande åtgärder där vi ser över våra produkter, redskap och maskiner för att verka för miljön i möjligaste mån.